Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym (e-book) [epub]

Dostępność: dostępny
Cena: 150,00 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
150.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Publikacja elektroniczna w formacie EPUB  -> dowiedz się jak otwierać pliki ePub

Lekarz stomatolog często jest także lekarzem pierwszego kontaktu – rozpoznanie objawów w obrębie jamy ustnej może się również przyczynić do rozpoznania choroby ogólnoustrojowej. Warunkiem powodzenia leczenia jest właściwa diagnoza poprzedzona dokładnym wywiadem. Zebrane informacje należy skonfrontować z najnowszym piśmiennictwem i doświadczeniem innych lekarzy – dzięki tej publikacji masz dostęp do tej właśnie wiedzy!

 

Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym to 9 rozdziałów przygotowanych przez wielospecjalistyczne zespoły autorów zawierających 80 opracowań omawiających wieloaspektowe problemy zdrowotne pacjentów stomatologicznych.


W KSIĄŻCE ZOSTAŁY OMÓWIONE:

 • istotne wskazania diagnostyczne uwzględniające pełne spektrum objawów chorobowych, które pozwolą rozpoznać konkretne schorzenie u pacjenta,
 • cenne zalecenia terapeutyczne, opracowane przez specjalistów danych dziedzin (np. kardiologów, neurologów) dotyczące kolejnych etapów leczenia w wybranych schorzeniach,
 • sprawdzone ścieżki postępowania dla chorób i przypadłości, które mogą występować u pacjentów gabinetów stomatologicznych, np. zaburzeń odżywania, cukrzycy, padaczki. 
 • wybrane schematy ratunkowe, dzięki którym będziesz w stanie odpowiednio zareagować w wyjątkowych sytuacjach,
 • indeks ułożonych alfabetycznie haseł, który pozwoli Ci szybko znaleźć informacje, których potrzebujesz - aż 116 haseł!


W publikacji zostały przedstawione schorzenia najczęściej spotykane u pacjentów gabinetów stomatologicznych. Jednostki chorobowe opracowali specjaliści w swoich dziedzinach (m.in.: prof. Pierzchała, prof. Grzesiak-Janas), dzięki czemu książka stanowi interdyscyplinarne źródło wiedzy dla całego zespołu stomatologicznego.
PIŚMIENNICTWO

Książka została przygotowana w oparciu o najnowsze branżowe źródła – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest to wartościowa baza specjalistycznej literatury, którą z powodzeniem można wykorzystać do własnych badań czy pracy naukowej. Spis źródeł liczy aż 57 stron, ponad 1480 pozycji!

 

Założeniem prawidłowo przeprowadzonego diagnostyczno-terapeutycznego postępowania lekarskiego jest ustalenie przyczyny dolegliwości i zastosowanie skutecznej terapii prowadzącej zarówno do wykluczenia przyczyny niedomagania, zniwelowania uciążliwych dolegliwości, jak i przywrócenia prawidłowych czynności organizmu. Wszystkie działania medyczne powinny rozpoczynać się od postawienia prawidłowej diagnozy uwzględniającej pełne spektrum objawów chorobowych, nawet tych, których manifestacja ujawnia się w obszarach odległych od narządu będącego przedmiotem uwagi specjalistów poszczególnych dziedzin medycznych.

Wiele chorób ogólnoustrojowych bierze swój początek lub ujawnia się klinicznie w obrębie jamy ustnej i w twarzowym obszarze czaszki. Dla rozważnego lekarza dentysty istotna staje się również wiedza dotycząca chorób ogólnoustrojowych czy stanów fizjologicznych organizmu, które mogą wpłynąć na skuteczność postępowania medycznego w zakresie twardych tkanek zębów, śluzówki jamy ustnej i przyzębia, czyli obszarów przynależnych stomatologii. Warto starannie zbierać wywiad i konfrontować swoje spostrzeżenia z doświadczeniem i wiedzą innych, korelując je z doniesieniami literaturowymi. Niejednokrotnie uwzględnienie objawów klinicznych rozpoznanych w obrębie jamy ustnej może się również przyczynić do rozpoznania choroby ogólnoustrojowej, a współpraca stomatologa i lekarza internisty zaowocuje prawidłowym rozpoznaniem i skuteczną w pełnym wymiarze terapią.

Zadaniem opracowania, które oddaję w ręce Czytelników, jest przybliżenie istotnych aspektów dotyczących globalnego, całościowego spojrzenia na pacjenta, którego zwykliśmy określać mianem „stomatologiczny”. Warto pamiętać, że każdy pacjent zgłaszający się do gabinetu dentystycznego może borykać się z innymi dolegliwościami, które w znaczący sposób, zwykle przez nas niepożądany, wpłyną na skuteczność czy czas trwania leczenia stomatologicznego.

W dziewięciu rozdziałach opracowania zawarto prace przygotowane przez wielospecjalistyczne zespoły autorów, w których przedstawiono usystematyzowane stany chorobowe lub fizjologiczne, nierzadko moderujące nasze działania i determinujące skuteczność terapii stomatologicznych.

Zachęcam do lektury, uważnego spojrzenia na pacjenta, a także rozważnego postępowania w przekonaniu o istotności współpracy specjalistów różnych gałęzi medycyny skutkującej pozytywnymi efektami dla pacjentów.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

 

SPIS TREŚCI

Choroby ogólne z uwzględnieniem alergii i substancji toksycznych

 • Wpływ chorób ogólnoustrojowych na stan błony śluzowej jamy ustnej
 • Postępowanie stomatologiczne u pacjentów z niewydolnością serca, wątroby i nerek w okresie przygotowywania do zabiegów inwazyjnych, w tym transplantacji
 • Wpływ choroby refluksowej na stan jamy ustnej
 • Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób gastroenterologicznych – przegląd piśmiennictwa
 • Wielospecjalistyczna opieka nad chorym dializowanym
 • Powikłania ogólnoustrojowe po błędnie przeprowadzonym leczeniu endodontycznym
 • Alergie w stomatologii – aktualny problem
 • Materiały wykorzystywane w stomatologii jako źródła alergii
 • Metody diagnostyczne alergii w stomatologii
 • Alergiczny nieżyt nosa
 • Wpływ palenia tytoniu na stan jamy ustnej
 • Działania niepożądane leków manifestujące się w jamie ustnej
 • Objawy zażywania narkotyków w jamie ustnej
 • Implikacje stomatologiczne częstego spożywania oraz testowania wina
 • Zmiany w jamie ustnej wywoływane przez grupę wirusów Herpes
 • Pacjent z chorobą zakaźną w gabinecie stomatologicznym
 • Mali pacjenci u stomatologa a choroby zakaźne
 • Alergia czy już wstrząs anafilaktyczny? Rozpoznanie i postępowanie w gabinecie
 • Pacjent z astmą. Implikacje dla stomatologa

Choroby metaboliczne

 • Zaburzenia odżywiania i związane z nimi zmiany patologiczne w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
 • Ocena przebiegu badania stomatologicznego dotyczącego uszkodzeń nie próchnicowych powiązanych/niepowiązanych z zaburzeniami odżywiania
 • Wpływ otyłości na stan jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym
 • Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu cukrzycy – obraz kliniczny i radiologiczny zmian w jamie ustnej
 • Zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej u chorych na cukrzycę. Rola stomatologów w diagnostyce i leczeniu
 • Leczenie kanałowe u pacjentów chorych na cukrzycę – opis przypadku
 • Hipoglikemia w praktyce lekarza dentysty

Choroby układu krążenia

 • Higiena jamy ustnej elementem profilaktyki chorób serca
 • Zaniedbania higieny jamy ustnej u pacjentów kardiologicznych w wieku rozwojowym a ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Przygotowanie pacjenta leczonego kardiologicznie do zabiegów ekstrakcyjnych
 • Zalecenia dotyczące chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych z uwzględnieniem profilaktyki antybiotykowej
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci i niemowląt
 • Ostry zespół wieńcowy

Choroby nowotworowe

 • Pacjenci hematologiczni w praktyce stomatologicznej – opis dwóch przypadków
 • Wpływ chemioterapii na stan błony śluzowej jamy ustnej u dzieci w przebiegu białaczek – przegląd piśmiennictwa
 • Znaczenie procesu angiogenezy w powstawaniu chorób nowotworowych twarzoczaszki
 • Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej
 • Zastosowanie substancji naturalnych w leczeniu powikłań w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym
 • Czerniak w gabinecie lekarza stomatologa – czynniki ryzyka, diagnostyka i nowe metody leczenia
 • Krwotok

Choroby neurologiczne

 • Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym
 • Specyfika rehabilitacji protetycznej oraz problemy stomatologiczne chorych z epilepsją
 • Leczenie chirurgiczne chorych z porażeniem mózgowym
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Chory na stwardnienie rozsiane w gabinecie stomatologicznym
 • Leczenie stomatologiczne chorych na stwardnienie rozsiane
 • Chory po udarze mózgu w gabinecie stomatologicznym
 • Chory z bólem głowy u stomatologa
 • Chory z chorobą mięśni w gabinecie stomatologicznym
 • Pacjent z chorobą Parkinsona w gabinecie stomatologicznym
 • Napad padaczkowy – objaw choroby czy stan zagrożenia życia?
 • Udar mózgu – pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

  Choroby genetyczne
 • Pacjent z zespołem Downa w gabinecie dentystycznym
 • Leczenie chirurgiczne chorych z zespołem Downa w procedurach chirurgii jednego dnia
 • Rehabilitacja narządu żucia płytką stymulacyjną u dzieci z zespołem Downa w aspekcie współczesnego piśmiennictwa i obserwacji własnych
 • Leczenie endodontyczne zęba 36 u pacjenta z hemofilią typu A
 • Zespół Marfana – przegląd piśmiennictwa z opisem przypadku
 • Aspekty leczenia stomatologicznego pacjentów z rzadkimi zespołami genetycznymi grupy kraniosynostoz
 • Molekularne podłoże wybranych zaburzeń twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa
 • Dziecko z rzadką chorobą genetyczną – zespołem Pradera-Willego

Opieka nad pacjentką ciężarną

 • Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży – przegląd piśmiennictwa
 • Ciążowe zapalenie dziąseł – etiopatogeneza, klasyfikacja
 • Czy u pacjentek ciężarnych można wykonywać zdjęcia rentgenowskie?
 • Leczenie endodontyczne u kobiet w ciąży
 • Stany zagrożenia życia u ciężarnej i poród w gabinecie stomatologicznym

Aspekty niepełnosprawności

 • Osoby głuchonieme i niedosłyszące w gabinecie stomatologicznym i społeczeństwie
 • Osoba niepełnosprawna w gabinecie dentystycznym
 • Gabinet stomatologiczny w ocenie osób niepełnosprawnych
 • Bezsenność jako jeden z problemów interdyscyplinarnych

Zakres współpracy z pacjentem i ograniczenia w nawiązywaniu kontaktu

 • Dentofobia – opis przypadku
 • Etyczne wsparcie dla pacjenta
 • Relacja między zespołem medycznym, małym pacjentem a rodzicami
 • Rola lekarza dentysty we wczesnym rozpoznawaniu zespołu dziecka krzywdzonego. Urazy nieprzypadkowe w obrębie głowy i szyi
 • Rola profesjonalistów we wczesnym diagnozowaniu zespołu dziecka krzywdzonego
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci
 • Leczenie stomatologiczne dzieci z autyzmem
 • Senior w gabinecie stomatologicznym
 • (Nie) traktuj mnie jak dziecko! Psychologiczne podobieństwa funkcjonowania młodocianych i starszych pacjentów dentystycznych
 • W kręgu pacjentów w podeszłym wieku
 • Specyfika i trudności leczenia endodontycznego u pacjentów w podeszłym wieku – metody postępowania

 

Dane techniczne

wersja Elektroniczna (PDF)
Typ produktu E-Booki

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl