Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym

Dostępność: brak towaru
Cena: 157,50 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
157.50
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

OpisPOBIERZ ARTYKUŁ

Pacjent z chorobą zakaźną w gabinecie stomatologicznym
Renata Cieślik-Tarkota, Urszula Mendera-Bożek


Lekarz stomatolog często jest także lekarzem pierwszego kontaktu – rozpoznanie objawów w obrębie jamy ustnej może się również przyczynić do rozpoznania choroby ogólnoustrojowej. Warunkiem powodzenia leczenia jest właściwa diagnoza poprzedzona dokładnym wywiadem. Zebrane informacje należy skonfrontować z najnowszym piśmiennictwem i doświadczeniem innych lekarzy – dzięki tej publikacji masz dostęp do tej właśnie wiedzy!

 

Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym to 9 rozdziałów przygotowanych przez wielospecjalistyczne zespoły autorów zawierających 80 opracowań omawiających wieloaspektowe problemy zdrowotne pacjentów stomatologicznych.


W KSIĄŻCE ZOSTAŁY OMÓWIONE:

  • istotne wskazania diagnostyczne uwzględniające pełne spektrum objawów chorobowych, które pozwolą rozpoznać konkretne schorzenie u pacjenta,
  • cenne zalecenia terapeutyczne, opracowane przez specjalistów danych dziedzin (np. kardiologów, neurologów) dotyczące kolejnych etapów leczenia w wybranych schorzeniach,
  • sprawdzone ścieżki postępowania dla chorób i przypadłości, które mogą występować u pacjentów gabinetów stomatologicznych, np. zaburzeń odżywania, cukrzycy, padaczki. 
  • wybrane schematy ratunkowe, dzięki którym będziesz w stanie odpowiednio zareagować w wyjątkowych sytuacjach,
  • indeks ułożonych alfabetycznie haseł, który pozwoli Ci szybko znaleźć informacje, których potrzebujesz - aż 116 haseł!


W publikacji zostały przedstawione schorzenia najczęściej spotykane u pacjentów gabinetów stomatologicznych. Jednostki chorobowe opracowali specjaliści w swoich dziedzinach (m.in.: prof. Pierzchała, prof. Grzesiak-Janas), dzięki czemu książka stanowi interdyscyplinarne źródło wiedzy dla całego zespołu stomatologicznego.
PIŚMIENNICTWO

Książka została przygotowana w oparciu o najnowsze branżowe źródła – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest to wartościowa baza specjalistycznej literatury, którą z powodzeniem można wykorzystać do własnych badań czy pracy naukowej. Spis źródeł liczy aż 57 stron, ponad 1480 pozycji!

Piśmiennictwo do pobrania bezpłatnie na dole strony oraz z witryny internetowej czasopisma "TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny" tps.elamed.pl ».

 

Założeniem prawidłowo przeprowadzonego diagnostyczno-terapeutycznego postępowania lekarskiego jest ustalenie przyczyny dolegliwości i zastosowanie skutecznej terapii prowadzącej zarówno do wykluczenia przyczyny niedomagania, zniwelowania uciążliwych dolegliwości, jak i przywrócenia prawidłowych czynności organizmu. Wszystkie działania medyczne powinny rozpoczynać się od postawienia prawidłowej diagnozy uwzględniającej pełne spektrum objawów chorobowych, nawet tych, których manifestacja ujawnia się w obszarach odległych od narządu będącego przedmiotem uwagi specjalistów poszczególnych dziedzin medycznych.

Wiele chorób ogólnoustrojowych bierze swój początek lub ujawnia się klinicznie w obrębie jamy ustnej i w twarzowym obszarze czaszki. Dla rozważnego lekarza dentysty istotna staje się również wiedza dotycząca chorób ogólnoustrojowych czy stanów fizjologicznych organizmu, które mogą wpłynąć na skuteczność postępowania medycznego w zakresie twardych tkanek zębów, śluzówki jamy ustnej i przyzębia, czyli obszarów przynależnych stomatologii. Warto starannie zbierać wywiad i konfrontować swoje spostrzeżenia z doświadczeniem i wiedzą innych, korelując je z doniesieniami literaturowymi. Niejednokrotnie uwzględnienie objawów klinicznych rozpoznanych w obrębie jamy ustnej może się również przyczynić do rozpoznania choroby ogólnoustrojowej, a współpraca stomatologa i lekarza internisty zaowocuje prawidłowym rozpoznaniem i skuteczną w pełnym wymiarze terapią.

Zadaniem opracowania, które oddaję w ręce Czytelników, jest przybliżenie istotnych aspektów dotyczących globalnego, całościowego spojrzenia na pacjenta, którego zwykliśmy określać mianem „stomatologiczny”. Warto pamiętać, że każdy pacjent zgłaszający się do gabinetu dentystycznego może borykać się z innymi dolegliwościami, które w znaczący sposób, zwykle przez nas niepożądany, wpłyną na skuteczność czy czas trwania leczenia stomatologicznego.

W dziewięciu rozdziałach opracowania zawarto prace przygotowane przez wielospecjalistyczne zespoły autorów, w których przedstawiono usystematyzowane stany chorobowe lub fizjologiczne, nierzadko moderujące nasze działania i determinujące skuteczność terapii stomatologicznych.

Zachęcam do lektury, uważnego spojrzenia na pacjenta, a także rozważnego postępowania w przekonaniu o istotności współpracy specjalistów różnych gałęzi medycyny skutkującej pozytywnymi efektami dla pacjentów.

Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

 

SPIS TREŚCI

Choroby ogólne z uwzględnieniem alergii i substancji toksycznych
› Wpływ chorób ogólnoustrojowych na stan błony śluzowej jamy ustnej
› Postępowanie stomatologiczne u pacjentów z niewydolnością serca, wątroby i nerek w okresie przygotowywania do zabiegów inwazyjnych, w tym transplantacji
› Wpływ choroby refluksowej na stan jamy ustnej
› Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób gastroenterologicznych – przegląd piśmiennictwa
› Wielospecjalistyczna opieka nad chorym dializowanym
› Powikłania ogólnoustrojowe po błędnie przeprowadzonym leczeniu endodontycznym
› Alergie w stomatologii – aktualny problem
› Materiały wykorzystywane w stomatologii jako źródła alergii
› Metody diagnostyczne alergii w stomatologii
› Alergiczny nieżyt nosa
› Wpływ palenia tytoniu na stan jamy ustnej
› Działania niepożądane leków manifestujące się w jamie ustnej
› Objawy zażywania narkotyków w jamie ustnej
› Implikacje stomatologiczne częstego spożywania oraz testowania wina
› Zmiany w jamie ustnej wywoływane przez grupę wirusów Herpes
› Pacjent z chorobą zakaźną w gabinecie stomatologicznym
› Mali pacjenci u stomatologa a choroby zakaźne
› Alergia czy już wstrząs anafilaktyczny? Rozpoznanie i postępowanie w gabinecie
› Pacjent z astmą. Implikacje dla stomatologa

Choroby metaboliczne
› Zaburzenia odżywiania i związane z nimi zmiany patologiczne w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
› Ocena przebiegu badania stomatologicznego dotyczącego uszkodzeń nie próchnicowych powiązanych/niepowiązanych z zaburzeniami odżywiania
› Wpływ otyłości na stan jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym
› Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu cukrzycy – obraz kliniczny i radiologiczny zmian w jamie ustnej
› Zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej u chorych na cukrzycę. Rola stomatologów w diagnostyce i leczeniu
› Leczenie kanałowe u pacjentów chorych na cukrzycę – opis przypadku
› Hipoglikemia w praktyce lekarza dentysty

Choroby układu krążenia
› Higiena jamy ustnej elementem profilaktyki chorób serca
› Zaniedbania higieny jamy ustnej u pacjentów kardiologicznych w wieku rozwojowym a ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia
› Przygotowanie pacjenta leczonego kardiologicznie do zabiegów ekstrakcyjnych
› Zalecenia dotyczące chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych z uwzględnieniem profilaktyki antybiotykowej
› Nagłe zatrzymanie krążenia
› Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci i niemowląt
› Ostry zespół wieńcowy

Choroby nowotworowe
› Pacjenci hematologiczni w praktyce stomatologicznej – opis dwóch przypadków
› Wpływ chemioterapii na stan błony śluzowej jamy ustnej u dzieci w przebiegu białaczek – przegląd piśmiennictwa
› Znaczenie procesu angiogenezy w powstawaniu chorób nowotworowych twarzoczaszki
› Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej
› Zastosowanie substancji naturalnych w leczeniu powikłań w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym
› Czerniak w gabinecie lekarza stomatologa – czynniki ryzyka, diagnostyka i nowe metody leczenia
› Krwotok

Choroby neurologiczne
› Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym
› Specyfika rehabilitacji protetycznej oraz problemy stomatologiczne chorych z epilepsją
› Leczenie chirurgiczne chorych z porażeniem mózgowym
› Mózgowe porażenie dziecięce
› Chory na stwardnienie rozsiane w gabinecie stomatologicznym
› Leczenie stomatologiczne chorych na stwardnienie rozsiane
› Chory po udarze mózgu w gabinecie stomatologicznym
› Chory z bólem głowy u stomatologa
› Chory z chorobą mięśni w gabinecie stomatologicznym
› Pacjent z chorobą Parkinsona w gabinecie stomatologicznym
› Napad padaczkowy – objaw choroby czy stan zagrożenia życia?
› Udar mózgu – pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Choroby genetyczne
› Pacjent z zespołem Downa w gabinecie dentystycznym
› Leczenie chirurgiczne chorych z zespołem Downa w procedurach chirurgii jednego dnia
› Rehabilitacja narządu żucia płytką stymulacyjną u dzieci z zespołem Downa w aspekcie współczesnego piśmiennictwa i obserwacji własnych
› Leczenie endodontyczne zęba 36 u pacjenta z hemofilią typu A
› Zespół Marfana – przegląd piśmiennictwa z opisem przypadku
› Aspekty leczenia stomatologicznego pacjentów z rzadkimi zespołami genetycznymi grupy kraniosynostoz
› Molekularne podłoże wybranych zaburzeń twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa
› Dziecko z rzadką chorobą genetyczną – zespołem Pradera-Willego

Opieka nad pacjentką ciężarną
› Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży – przegląd piśmiennictwa
› Ciążowe zapalenie dziąseł – etiopatogeneza, klasyfikacja
› Czy u pacjentek ciężarnych można wykonywać zdjęcia rentgenowskie?
› Leczenie endodontyczne u kobiet w ciąży
› Stany zagrożenia życia u ciężarnej i poród w gabinecie stomatologicznym

Aspekty niepełnosprawności
› Osoby głuchonieme i niedosłyszące w gabinecie stomatologicznym i społeczeństwie
› Osoba niepełnosprawna w gabinecie dentystycznym
› Gabinet stomatologiczny w ocenie osób niepełnosprawnych
› Bezsenność jako jeden z problemów interdyscyplinarnych

Zakres współpracy z pacjentem i ograniczenia w nawiązywaniu kontaktu
› Dentofobia – opis przypadku
› Etyczne wsparcie dla pacjenta
› Relacja między zespołem medycznym, małym pacjentem a rodzicami
› Rola lekarza dentysty we wczesnym rozpoznawaniu zespołu dziecka krzywdzonego. Urazy nieprzypadkowe w obrębie głowy i szyi
› Rola profesjonalistów we wczesnym diagnozowaniu zespołu dziecka krzywdzonego
› Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci
› Leczenie stomatologiczne dzieci z autyzmem
› Senior w gabinecie stomatologicznym
› (Nie) traktuj mnie jak dziecko! Psychologiczne podobieństwa funkcjonowania młodocianych i starszych pacjentów dentystycznych
› W kręgu pacjentów w podeszłym wieku
› Specyfika i trudności leczenia endodontycznego u pacjentów w podeszłym wieku – metody postępowania

 

   Znajdziesz ją tutaj

 

 

Dane techniczne

wersja Drukowana
Typ produktu Książki

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl