Rehabilitacja w Praktyce | nr 3/2019

Dostępność: dostępny
Cena: 29,00 zł 29.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
ilość egz.
dodaj do przechowalni

Opis

RWP 3/2019

Temat numeru: Rehabilitacja osób po udarze mózgu

» Karta diagnostyczna

„Badanie w neurorehabilitacji”

  • Wywiad – badanie podmiotowe (algorytm wywiadu)
  • Badanie fizykalne – przedmiotowe
  • Badanie pacjenta nieprzytomnego
  • Badanie pomocnicze
  • Interpretacja badania neurologicznego

 

» Komentarz ekspercki

Rehabilitacja po udarze mózgu

prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Teresa Pop  

Nowe podejście do rehabilitacji neurologicznej pacjentów po udarze mózgu:

  • Metody kinezyterapeutyczne
  • Nowoczesne metody oceny chodu u osób po udarze mózgu
  • Biologiczne sprzężenie zwrotne
  • Nowoczesne urządzenia stosowane do poprawy chodu i równowagi
  • Krioterapia miejscowa w leczeniu spastyczności

 

» Nowoczesna rehabilitacja pacjentów po udarach mózgu

mgr Bogna Szołtys, mgr Alicja Grzesińska, mgr Michał Holik, mgr Alicja Kasprzak, mgr Joanna Roziak, mgr Aleksandra Bula, dr Laura Piejko, dr Agnieszka Nawrat- Szołtysik, dr Anna Polak

W artykule opisano nowoczesne metody rehabilitacji poudarowej, w tym wirtualną rzeczywistość, sprzężenia zwrotne, roboty rehabilitacyjne i elektro­stymulację funkcjonalną.

Artykuł zawiera filmy obrazujące ćwiczenia równoważno-koordynacyjne oraz działanie opisanych w tekście sprzętów.

 

» Fizjoterapia wybranych przyczyn chodu patologicznego w przewlekłej fazie udaru mózgu

mgr Agata Zdrowowicz, dr n. med. Jakub Stolarski, prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Artykuł skupia się na opisie wybranych zaburzeń strukturalnych prezentowanych przez pacjenta z prawostron­nym niedowładem połowiczym oraz na postępowaniu fizjoterapeutycznym w leczeniu chodu patologicznego w przewlekłej fazie udaru mózgu.

Artykuł zawiera kilkanaście zdjęć z szczegółowo zaprezentowaną terapią.

 

» Wiedza w praktyce

Zespół Sudecka wyzwaniem współczesnej rehabilitacji

Jarosław Pasek1 Tomasz Pasek, Tomasz Stołtny, Maria Leksowska-Pawliczek, Grzegorz Cieślar, Bogdan Koczy

Zespół Sudecka należy do zespołów algo­dystroficznych. Choroba ta prowadzi do stopniowego zaniku mięśni i ubytku tkanki kostnej. W pracy przedstawiono wybrane zabiegi fizjoterapeu­tyczne, które można zasto­sować po zachowawczym bądź operacyjnym leczeniu złamania powikłanym zespo­łem Sudecka.

 

» Koncepcja NDT-Bobath jako postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone w oparciu o klasyfikację ICF-CY oraz metodę S.M.A.R.T. Cz. I.

dr n. kf. Grażyna Osiadło, dr n. o zdr. Aneta Skworc, dr hab. n. kf. Małgorzata Matyja

Podstawy neurofizjologiczne koncep­cji NDT-Bobath stanowią bazę do oceny klinicznej i terapii pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Koncepcja nawiązuje do Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Nie­pełnosprawności i Zdrowia ICF, a dla dzieci – ICF-CY, zaproponowanych przez Światową Organizację Zdro­wia (WHO). Dodatkowo w określaniu i uzyskiwaniu celów terapii pomocna jest metoda S.M.A.R.T. Artykuł obszernie opisuje koncepcję NDT-Bobath w oparciu o wspomniane klasyfikacje. Jest to pierwsza część obszernego materiału – część głównie teoretyczna. W następnym numerze ukaże się artykuł ze szczegółowym postępowaniem fizjoterapeutycznym.

 

» Ciągła terapia nerkozastępcza pacjenta oddziału intensywnej terapii

Szymon Czajka, Paweł Ignacy, Kornelia Komander, Jakub Mazur, Zbigniew Putowski, Łukasz Krzych

W pracy przy­bliżono technikę prowadzenia terapii nerkozastępczej oraz zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat rehabilitacji pacjentów poddawanych takiemu leczeniu w czasie pobytu na OIT. Jest istotny materiał, ponieważ autorzy uważają, że fizjoterapeuci często obawiają się dotykania pacjentów na OIT. Artykuł opisuje więc znaczenie rehabilitacji na OIT i prezentuje szczegółowe postępowanie.

 

» Skuteczność stosowania taśmy S

Esther de Ru, Martyna Brychcy, Radosław Rutkowski, Patrycja Rąglewska

Autorska metoda stosowania taśmy S jednej z autorek artykułu – Esther de Ru z Holandii. Taśma ta stosowana jest do regulacji częstości i intensywności nadmiernego ślinienia się, poprawy ruchów języka, pracy nad uzyska­niem prawidłowego wzorca połykania i wymowy. W celu sprawdzenia skuteczności stosowania taśmy S, standar­dowo używa się skal ślinienia. Wśród nich najbardziej popu­larna jest QETED. Artykuł opisuje wspomnianą skalę oraz szczegółowo przedstawia, jak powinna wyglądać aplikacja taśmy S.

 

» Ocena wpływu napięcia mięśni sklepienia czaszki na ruchomość kręgosłupa

mgr fizjoterapii Paula Tomaszewska

Metodą mogącą pomóc w dysfunkcjach kręgo­słupa jest rozluźnianie powięzi. W pracy przedstawiono analizę przy­padku 3-krotnego rozluźniania wybranych mięśni czaszki oraz jego pozytywny wpływ na roz­luźnienie mięśni i zwiększenie ruchomości kręgosłupa.

 

» Vademecum fizjoterapeuty

Uszkodzenia rzepki jako przejawy zaburzeń biomechaniki stawu rzepkowo-udowego

dr n. med. Adam Maksymilian Pogorzała, Ewa Kądzielawska

Kolejna część vademecum, 7 stron niezbędnej teorii oraz 21 szczegółowo opisanych i zobrazowanych na zdjęciach ćwiczeń jako proponowany program rehabilitacji.

 

» Warto wiedzieć

Wpływ sedenteryjnego trybu życia na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u studentów

dr Małgorzata Proszkowiec, Anita Szuwald, Roland Pampuch, Bernadeta Pampuch

Celem badań była próba oceny wpływu sedenteryjnego (osiadłego, pozbawionego ruchu) trybu życia na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz osłabienie stabilizacji central­nej u studentów Politechniki Śląskiej. Badania przeprowa­dzono na grupie 30 losowo wybranych studentów w wieku od 19 do 25 lat.

 

» Warianty przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci w wieku trzech i czterech lat

Małgorzata Matyja, Anna Gogola, Rafał Gnat, Pamela Felić4 Aleksandra Bartela, Justyna Friedrich

Kolejna część artykułu – w 5/2018 ci sami autorzy opisali warianty przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci w wieku pięciu i sześciu lat. Nigdzie dotychczas nie zostały opublikowane żadne wytyczne czy normy w tym zakresie – w praktyce fizjoterapeuci oceniają sposób siadania dzieci posługując się doświadczeniem i potrafią oszacować, czy dziecko siada w sposób właściwy. Wiedza w tym zakresie może być pomocna w ocenie jakości stabi­lizacji ciała u dzieci i w prognozowaniu rozwoju postawy ciała oraz w ustalaniu ewentualnych wskazań do usprawniania neurorozwojowego. Artykuł zawiera link do filmów obrazujących poszczególne warianty siadania u dzieci.

 

» Prewencja upadku pacjenta jako obowiązek zawodowy fizjoterapeuty

dr Marcin Mikos, dr Mateusz Curyło, prof. dr hab. Jan Szczegielniak

W ramach zawodowej dbałości o bezpie­czeństwo pacjenta, fizjote­rapeuta jest zobowiązany do zapobiegania upadkom. Brak dbałości o bezpieczeń­stwo pacjenta i powstała w wyniku tego szkoda może być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych adresowa­nych do fizjoterapeuty. Artykuł przedstawia regulacje prawne na ten temat.

Dane techniczne

Typ produktu Czasopisma

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl