Polityka prywatności

Dane, które gromadzimy, są niezbędne do realizacji zamówienia, bez nich nie bylibyśmy w stanie wysłać przesyłki lub skontaktować się z Tobą, gdyby wystąpiły nieprzewidziane sytuacje w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie dane pobrane na stronach sklepu służą wyłącznie do realizacji zamówienia. Nie udostępniamy zebranych informacji osobom trzecim.

Rozdział 1
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca - Elamed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mający swoją siedzibę w Katowicach przy alei Roździeńskiego 188c, wpisany do rejestru sądowego w Katowicach-Wschód pod numerem KRS 0000411505, mający NIP: 954-257-33-00 oraz REGON: 240514233
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca może skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 32 788 52 02 lub pisząc na: iodo@elamed.pl
 4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  ⦁ W celu realizacji przepisów prawa,
  ⦁ W celu realizacji umowy,
  ⦁ Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:
  ⦁ 4 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
  ⦁ 4 punkt 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;
  ⦁ 4 punkt 3 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  ⦁ Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  ⦁ Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  ⦁ Podwykonawcom, spis których jest dostępny na stronie internetowej elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania
 7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Usługobiorca w miejscach przeznaczonych do podawania danych wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ELAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wskazanych powyżej, na potrzeby działań Usługodawcy określonych powyżej.
 9. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  ⦁ imion i nazwisk,
  ⦁ adresów zamieszkania,
  ⦁ adresów korespondencyjnych,
  ⦁ miejsc zatrudnienia,
  ⦁ branż,
  ⦁ stanowisk
  ⦁ adresów e-mail,
  ⦁ telefonów,
  ⦁ loginów,
  ⦁ adresów IP
 10. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 11. Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
 13. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 10, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  ⦁ Oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 9,
  ⦁ Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  ⦁ Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  ⦁ Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 15. Użytkownikom systemu przysługuje prawo:
  ⦁ dostępu do swoich danych osobowych,
  ⦁ uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
  ⦁ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  ⦁ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  ⦁ wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ⦁ do przenoszenia swoich danych.
 16. W celu realizacji 15 punktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy – czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
  tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl .
 17. Dane usługobiorcy będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
 18. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, na zasadach określonych powyżej może przetwarzać tylko te spośród danych wskazanych w punkcie 9, które są:
  ⦁ Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  ⦁ Niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
  ⦁ Niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  ⦁ Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 19. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Rozdział 2
Polityka prywatności
Pliki „cookies”

 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy - użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  1. Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
  2. Tworzenia statystyk oglądalności dla reklamodawców i partnerów,
  3. Prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
  4. Uniknięcia sytuacji, kiedy temu samemu użytkownikowi wyświetlana jest wielokrotnie ta sama reklama,
  5. Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 5. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer,
   • blokowanie plików cookie
    Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
    Kliknąć zakładkę „Prywatność” u góry okna
    Przestawić suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowania plików cookie
   • usuwanie plików cookie
    Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
    W zakładce „Ogólne”, w części „Historia przeglądania”, kliknąć przycisk „Usuń”
    W wyskakującym okienku, wybrać pole znajdujące się obok „Cookies”
    Kliknąć przycisk „Usuń”
  2. Chrome,
  3. Safari,
  4. Firefox,
  5. Opera
  6. Urządzenia mobilne:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl